Перевод текста с русского на вьетнамский языкКакой у меня номер комнаты?Số phòng của tôi là số nào?
Пожалуйста, позовите службу охраны гостиницы.Làm ơn cho tôi gặp bảo vệ khách sạn.
Ты можешь учиться вьетнамскому самостоятельно.Bạn có thể tự học tiếng Việt.
Он владеет английским языком.Ông ấy nói tiếng Anh.
Я хочу купить этот словарь.Tôi muốn mua cuốn từ điển này.
Дождь ещё шёл.Lúc ấy trời vẫn còn mưa.
Дождь не переставал.Lúc ấy trời vẫn còn mưa.
Идет дождь.Đang mưa.
Холодно.Lạnh.
Постепенно холодает.Trời ngày càng lạnh.
Какая погода в Нью-Йорке?Thời tiết ở New York thế nào?
По-моему, дождь будет.Trông như là sắp có mưa.
Сегодня очень тепло.Hôm nay cực nóng.
Завтра будет снег.Ngày mai sẽ có tuyết.
Так жарко, что можно было бы жарить яйца на капотах машин.Nóng đến nỗi mà có thể luộc trứng trên nóc xe.
Дождь перешёл в снег.Mưa chuyển thành tuyết.
Идет снег.Tuyết rơi.
Будет буря.Sắp có một cơn bão.
Завтра будет идти снег.Ngày mai sẽ có tuyết.
Я не думаю, что завтра может быть дождь.Tôi không tin rằng ngày mai sẽ mưa.
В прогнозе погоды было сказано, что после обеда будет дождь, но его не было.Dự báo thời tiết đã nói rằng chiều nay trời sẽ mưa, nhưng nó không xảy ra.
День был тёплым.Hôm đó thời tiết nóng.
Днём может пойти снег.Chiều nay có thể tuyết sẽ rơi.
Дождь шёл с самого утра.Trời mưa từ sáng.
Шел снег с понедельника до пятницы.Tuyết rơi từ thứ 2 đến thứ 6
Снег растаял за один день.Tuyết tan hết trong một ngày.
Люди часто жалуются на погоду.Mọi người thường phàn nàn về thời tiết.
Я привычен к холоду.Tôi quen với thời tiết lạnh.
Вчера было так холодно, что я остался дома.Hôm qua trời rất lạnh nên tôi ở trong nhà.
Сегодня нет ветра.Hôm nay đéo có gió.
Сегодня достаточно тепло.Hôm nay khá nóng.
Сегодня не было облаков.Hôm nay không có mây.
В этом месяце было много дождей.Trời mưa rất nhiều trong tháng này.
К счастью, погода была хорошая.May mắn thay, thời tiết rất tốt.
В твоей стране много снега?Quốc gia bạn ở có nhiều tuyết không?
Было так жарко, что мы не могли долго гулять.Trời rất nóng nên chúng ta không thể đi bộ lâu được.
Становится всё холоднее и холоднее.Trời ngày càng lạnh.
Завтра, вероятно, будет дождь.Trời gần như là sẽ mưa vào ngày mai.
Было так жарко, что я снял плащ.Trời nóng quá nên tôi đã bỏ áo khoác ra.
Наконец дождь прекратился.Cuối cùng mưa cũng tạnh.
Я провожу большую часть своего времени в Бостоне.Tôi dành hầu hết thời gian ở Boston.