Перевод текста с русского на маратхи языкЯ в Бостоне.मी बॉस्टनमध्ये आहे.
Столица Индии - Нью-Дели.भारताची राजधानी नवी दिल्ली आहे.
Правительство Багдада пало.बगदादमधलं शासन पडलेलं.
Каир — крупнейший город Африки.कैरो आफ्रिकेतील सर्वात मोठं शहर आहे.
Почему Том всё ещё в Бостоне?टॉम अजूनही बॉस्टनमध्ये का आहे?
Завтрак подаётся между 7 и 9.नाश्ता ७ आणि ९ च्या मध्ये वाढला जाईल.
На сколько ночей Вы останетесь?तुम्ही किती रात्र राहाल?
У вас есть дешёвые комнаты?तुमच्याकडे यापेक्षा स्वस्त खोल्या आहेत का?
Разбуди меня в шесть часов, пожалуйста.मला सहा वाजता उठव.
Он преподаёт английский язык.ते इंग्लिश शिकवतात.
Кто говорит по-русски?रशियन कोण बोलतं?
Испанский лёгкий.स्पॅनिश सोपी आहे.
Немецкий, голландский, норвежский и английский - германские языки.जर्मन, डच, नॉरवेजियन आणि इंग्रजी या जर्मॅनिक भाषा आहेत.
Я не понимаю португальский.मला पोर्तुगीज समजत नाही.
Я говорю на китайском, но писать на нём не умею.मला चिनी बोलता येते, पण लिहिता येत नाही.
В Испании говорят на многих языках.स्पेनमध्ये भरपूर भाषा बोलल्या जातात.
Вы говорите по-арабски?तुम्ही अरबी बोलता का?
Ты говоришь по-арабски?तुम्ही अरबी बोलता का?
Ты говоришь по-французски?तुम्हाला फ्रेंच बोलता येते का?
Я говорю на фарси.मी फार्सी भाषा बोलते.
Я не говорю по-португальски.मी पोर्तुगीज बोलत नाही.
В Венгрии все говорят по-венгерски.हंगेरीमध्ये सर्व हंगेरियन बोलतात.
Немецкий язык является вторым по популярности иностранным языком в России после английского.रशियात इंग्रजीनंतर जर्मन सर्व लोकप्रिय विदेशी भाषा आहे.
Можешь научить меня португальскому языку?तुम्ही मला पोर्तुगीज शिकवू शकाल का?
Я всё ещё не могу говорить по-французски.मी अजूनही फ्रेंच बोलू शकत नाही.
Том преподаёт французский в Бостоне.टॉम बॉस्टनमध्ये फ्रेंच शिकवतो.
По-испански говорят в Центральной и Южной Америке.स्पॅनिश ही मध्य व दक्षिण अमेरिकेत बोलली जाते.
Я могу говорить по-китайски, но не могу на нём читать.मी चिनी बोलू शकते, पण वाचू शकत नाही.
Болгарский язык близок к русскому.बल्गेरियन ही रशियनसारखी आहे.
Я учу фарси.मी फारसीचा अभ्यास करतेय.
Мне нравится английский, но я не очень хорошо на нём говорю.मला इंग्रजी आवडते, पण मी बर्‍यापैकी बोलू शकत नाही.
Его жена учит меня итальянскому.तुझी बायको मला इटालियन शिकवते.
Я не умею говорить по-немецки.मला जर्मन बोलता येत नाही.
Мы изучали русский вместо французского.आपण फ्रेंचच्या जागी रशियन शिकलो.
Он владеет английским языком.ते इंग्रजी बोलतात.
Он говорит по-французски.तो फ्रेंच बोलतो.
Джим может читать на японском.जिमला जपानी वाचता येते.
Испанский язык очень распространён в Южной Америке.दक्षिण अमेरिकेत स्पॅनिश व्यापक प्रमाणावर बोलली जाते.
Я финн, но по-шведски тоже говорю.मी फिनिश आहे, पण मी स्वीडिशसुद्धा बोलते.
На языке наси говорят в юго-западном Китае.नाशी भाषा दक्षिण-पश्चिम चीनमध्ये बोलली जाते.
Его жена - мой учитель по итальянскому.त्याची पत्नी मला इटालियन शिकवते.
Он преподаёт английский.ते इंग्लिश शिकवतात.
Он умеет говорить по-японски.त्याला जपानी बोलता येते.
Мудрец однажды сказал: "Если эсперанто - искусственный язык, то моя машина - искусственная лошадь".एकदा एक बुद्धिवान माणूस म्हणाला, "एस्पेरांतो ही कृत्रिम भाषा असेल, तर माझी गाडी म्हणजे कृत्रिम घोडा आहे."
Уйгурский — это тюркский язык.उइघुर ही टर्किक भाषा आहे.
Во сколько у тебя баскский?तुझा बास्कचा वर्ग किती वाजता आहे?
Он изучает китайский.तो चिनी शिकतोय.
Итальянский — мой родной язык.इटालियन माझी मातृभाषा आहे.
Отвечать по-английски?मला इंग्रजीत उत्तर द्यायला लागेल का?
Она преподаёт английский язык.त्या इंग्रजी शिकवतात.
Сегодня дождь пойдет?आज पाऊस पडेल का?
Сегодня дождливо.आज पाऊस पडत आहे.
Идет дождь.पाऊस पडतोय.
Сегодня ветрено.आज खूप वारा आहे.
Сейчас идёт дождь.आता पाऊस पडत आहे.
Жарко сегодня.आज गरम आहे.
Холодно было?थंडी होती का?
Сегодня очень холодно, правда?आज एकदम थंड आहे, नाही का?
Завтра, возможно, будет дождь.उद्या कदाचित पाऊस पडेल.
Холодно.थंड आहे.
Наверняка будет дождь.नक्की पाऊस पडेल.
Вчера ночью шёл снег.काल रात्री बर्फ पडला.
В Японии летом очень жарко.जपानमध्ये उन्हाळ्यात खूपच गरम असतं.
Утром было очень холодно.सकाळी खूप थंडी होती.
Если завтра пойдёт дождь, ты останешься дома?उद्या पाऊस पडला तर तुम्ही घरी राहाल का?
Непременно будет дождь.नक्की पाऊस पडेल.
В прошлом году было много снега.गेल्या वर्षी खूपच बर्फ पडला.
Вчерашний день был жарким.काल गरम होतं.
Какая вчера была погода?कालचं हवामान कसं होतं?
По-моему, дождь будет.पाऊस पडेल असं वाटतंय.
Мы ожидаем сегодня дождь.आम्हाला आज पावसाची अपेक्षा आहे.
Завтра будет снег.उद्या बर्फ पडेल.
Сегодня очень холодно.आज खूप थंड आहे.
Морозно.खूप थंड आहे.
Сегодня очень тепло.आज तर अतिशय गरम आहे.
Вчера шел дождь.काल पाऊस पडला.
Горячо.गरम आहे.
Завтра будет идти снег.उद्या बर्फ पडेल.
Тепло.गरम आहे.
В прошлом году было очень много снега.गेल्या वर्षी खूपच बर्फ पडला.
Какая погода в Нью-Йорке?न्यूयॉर्कमध्ये हवामान कसं आहे?
Сегодня прохладно.आज जरा थंड आहे.
Тепло сегодня.आज गरम आहे.
Холодный ветер дует с моря.समुद्रापासून एक थंडगार वारा उडत येत आहे.
Завтра будет жара?उद्या गरम असणार आहे का?
Возможно, что завтра будет дождь.उद्या पाऊस पडू शकेल.
На Хоккайдо очень холодно по сравнению с Кюсю.क्यूशूशी तुलना केली तर होक्काइदो अतिशय थंड असतो.
Здесь очень жарко.इथे खूपच गरम आहे.
Каждый день так жарко?दररोज एवढीच गरमी असते का?
Какой чудесный день.सुंदर दिवस आहे.
К вечеру может пойти снег.संध्याकाळी बर्फ पडू शकेल.
С каждым днём будет становиться прохладнее.दिवसानुदिवस गार होत चाललंय.
Когда в Японии начинается сезон дождей?जपानमध्ये पावसाळा कधी सुरू होतो?
Нет никакого смысла жаловаться на погоду.हवामानाबद्दल तक्रार करण्यात काही अर्थ नाही.
Было очень тепло.खूप गरम होतं.
Шёл снег в Осаке.ओसाकामध्ये बर्फ पडला.
Хотя идёт снег, мне всё же нужно идти.बर्फ पडत आहे, तरीही मला जायला हवं.
Было так жарко, что я спал с открытым окном.इतकं गरम होत होतं की मी खिडकी उघडी ठेवून झोपले.
Вчера ночью было жарко.काल रात्री गरम होतं.
Вчера было очень жарко.काल गरम होतं.