Перевод текста с русского на эсперанто языкЯ не учу английский.Mi ne studas la anglan.
Том не различает словацкий и словенский.Tom ne scias la diferencon inter slovaka kaj slovena.
Я умею разговаривать по-китайски, но не писать.La ĉinan mi scipovas paroli, sed ne skribi.
У меня есть знакомая, которая хорошо говорит по-французски.Mi konas iun, kiu bone parolas la francan.
Я был весьма впечатлён твоим переводом английских предложений на нидерландский.Via nederlandigo de anglaj frazoj min vere impresis.
Звуки русской речи наводят меня на мысли о льде и холоде.Kiam mi aŭdas paroli la rusan, mi pensas pri glacio kaj malvarmo.
Европейский португальский звучит как смесь испанского, русского и французского.La eŭropa portugala sonas, kiel miksaĵo de la hispana, rusa kaj franca.
Поезд прибыл в Лондон.La trajno alvenis en Londono.
Сегодня Ереван — город одновременно древний и современный.La nuntempa Erevano estas antikva kaj moderna samtempe.
Привет из Амстердама!Saluton el Amsterdamo!
Я тебе из Антверпена сувенир привёз.Mi kunportis memoraĵon por vi el Antverpeno.
Город Брно, несмотря на население в 400 000 жителей, часто называют самой большой деревней Чехии.La urbo Brno estas ofte nomata "La plej granda vilaĝo de Ĉeĥa Respubliko" malgraŭ siaj kvarcent mil loĝantoj.
Каким было твоё первое впечатление от Лондона?Kia estis via unua impreso pri Londono?
Давно ты в Шанхае?De kiom da tempo vi estas en Ŝanhajo?
Я в Бостоне.Mi estas en Bostono.
Моя лучшая подруга сейчас в Риме.Mia plej bona amikino nun estas en Romo.
Стамбул является самым густонаселённым городом Турции.Istanbulo estas la plej dense loĝata urbo de Turkujo.
Карфаген был построен Дидоной.Kartago estis konstruita de Didone.
Его тётя живёт в Лондоне совершенно одна.Lia onklino estas tute sola en Londono.
Я не хочу уезжать из Бостона.Mi ne volas forlasi Bostonon.
Мой лучший друг сейчас в Риме.Mia plej bona amikino nun estas en Romo.
Столица Индии - Нью-Дели.La ĉefurbo de Hindujo estas Nova Delhio.
Река, протекающая через Париж, называется Сена.Rivero kiu fluas tra Parizo nomigas Seno.
Мы живём в Каире.Ni loĝas en Kairo.
Они, похоже, хорошо провели время в Риме.Ŝajnas, ke ili pasigas agrablan tempon en Romo.
Каир — крупнейший город Африки.Kairo estas la plej granda urbo en Afriko.
Сколько Вы уже в Бостоне?Kiom longe vi estis en Bostono?
Я хотел бы номер.Mi deziras ĉambron.
Какой у меня номер комнаты?Kiun numeron havas mia ĉambro?
Фома почивает в своих покоях.Tomo dormas en sia ĉambro.
Завтрак подаётся между 7 и 9.Oni surtabligas la matenmanĝon inter la sepa horo kaj la naŭa.
На сколько ночей Вы останетесь?Dum kiom da noktoj vi restos?
Она попросила человека на ресепшене соединить её с тем номером.Ŝi petis la deĵoranton ĉe la akcepteja tablo, ke li konektu ŝin al tiu numero.
У вас есть свободные номера?Ĉu vi havas iun ajn liberan ĉambron?
Номер вашей комнаты, пожалуйста.Vian ĉambronumeron, bonvolu?
Нам бы хотелось комнату на двоих с ванной.Ni deziras dulitan ĉambron kun banĉambro.
Мне нужен номер на шесть ночей.Mi bezonas ĉambron por ses noktoj.
Я хочу завтрак в комнату.Mi volas la matenmanĝon en mia dormĉambro.
У вас есть дешёвые комнаты?Ĉu vi havas pli malmultekostajn ĉambrojn?
К сожалению, у меня нет брони. У вас ещё есть свободный двухместный номер?Bedaŭrinde mi ne rezervis. Ĉu vi ankoraŭ havas liberan duoblan ĉambron?
Можно мне чек?Ĉu mi povus havi kvitancon, mi petas?
Мы хотим номер на четыре ночи.Ni volas ĉambron por kvar noktoj.
Пожалуйста, пришлите кого-нибудь ко мне в номер.Bonvolu sendi iun en mian ĉambron.
Я бы хотел номер с видом на сад.Mi volus ĉambron kun vido al la ĝardeno.
Комнату на двоих, пожалуйста.Mi deziras dulitan ĉambron, mi petas.
Я хотел бы поменять номер.Mi deziras ŝanĝi mian ĉambron.
Мы хотели бы остаться здесь на ночь.Ni ŝatus tranokti ĉi tie.
У вас есть комната на ночь?Ĉu vi havas ĉambron por la nokto?
Я отменил бронирование моего отеля.Mi nuligis mian hotelrezervigon.
Я бы хотел зарегистрироваться.Mi volus registriĝi.
Извините, свободных мест нет.Bedaŭrinde ni ne havas neokupitajn ĉambrojn.
Разбуди меня в шесть часов, пожалуйста.Bonvolu veki min je la sesa horo.
У меня бронь на две ночи.Mi havas rezervon por du tranoktadojn.
У вас есть двухместный номер?Ĉu vi havas duoblan ĉambron?
У нас есть одноместный номер по цене в 50 долларов за ночь.Ni havas unulitan ĉambron je kvindek dolaroj nokte.
Могу я оставить здесь ценный вещи?Ĉu mi povas lasi la valoraĵojn ĉi tie?
Я бы хотел поговорить с одним из твоих гостей.Mi ŝatus paroli kun unu el viaj gastoj.
Я бы хотел поместить некоторые вещи в гостиничный сейф.Mi deziras deponi ion en la monŝrankon de la hotelo.
Я зайду проверить в восемь.Mi venos por kontroli je la oka.
Я хочу уйти.Mi ŝatus kontroli.
Я хотел бы подать заявление о краже.Mi deziras anonci ŝtelaferon.
Я отнесу Ваш чемодан в Вашу комнату.Mi portos vian valizon en vian ĉambron.
Я бы хотел забронировать номер на одного человека.Mi deziras rezervi unulitan ĉambron.
Я бы хотел остаться ещё на ночь, если это возможно.Mi ŝatus resti plian tagon se mi povas.
Я хотел бы остаться еще на одну ночь. Это возможно?Mi ŝatus resti unu plian nokton. Ĉu eblas?
Пожалуйста, позовите службу охраны гостиницы.Bonvolu kontaktigi min kun hotela sekureco.
Он преподаёт английский язык.Li instruas la anglan.
В то время ученики фламандских гимназий должны были разговаривать на французском.Tiutempe en flandrujaj gimnazioj la lernantoj estis devigataj paroli la francan.
Кто говорит по-русски?Kiu parolas la rusan?
Том не говорит по-французски.Tom ne parolas la francan.
Официальный язык на Ниуэ — ниуэ.La oficiala lingvo de Niuo estas la niua.
Официальный язык Ниуэ — ниуэ.La oficiala lingvo de Niuo estas la niua.
Как лучше всего сказать это по-французски?Kiel oni plej bone vortigas tion en la franca?
Испанский лёгкий.La hispana estas facila.
Немецкий - германский язык.La germana lingvo estas ĝermana lingvo.
Русский — славянский язык.La rusa estas slava lingvo.
Нидерландский — нижнефранкский язык.La nederlanda estas malalt-frankona lingvo.
Не всегда легко отличить японский от китайского.Ne estas ĉiam facile distingi la japanan lingvon de la ĉina.
Том перевёл это письмо с французского на немецкий.Tom tradukis la leteron de la franca al la germana.
Что проще выучить, польский или чешский?Kiu estas la pli facile lernebla, ĉu la pola aŭ la ĉeĥa?
Вы говорите по-каталански?Ĉu vi parolas la katalunan?
Мой китайский не очень хорош.Mia ĉina lingvoscio ne estas bona.
Я не понимаю португальский.Mi ne komprenas la portugalan.
Он родился в Англии и поэтому говорит по-английски.Li naskiĝis en Anglio kaj tial li parolas angle.
Это не португальский.Tio ne estas la portugala.
Окситанский — самый большой по числу носителей региональный язык Франции.La okcitana estas la regiona lingvo de Francio havanta la plej grandan nombron de parolantoj.
Вы говорите по-немецки или по-английски?Ĉu vi parolas la germanan aŭ la anglan?
Может, мне следует выучить французский.Eble mi lernu la francan.
Вы говорите по-арабски?Ĉu vi parolas la araban?
Ты говоришь по-арабски?Ĉu vi parolas la araban?
Ты говоришь по-французски?Ĉu vi scipovas paroli france?
Он записался на курс испанского.Ŝi aliĝis al kurso de la hispana.
Почему вы учили немецкий?Kial vi lernis la germanan?
Примерно к середине XVI века венгерский язык окончательно вытеснил из Венгрии латынь, по крайней мере в сфере литературы.Ĝis la mezo de deksesa jarcento la hungara lingvo definitive venkis la latinan en Hungario, almenaŭ sur la kampo de la literaturo.
Со своими детьми Вы говорите только по-фински.Ili parolas nur la finnan al siaj infanoj.
Ты свободно говоришь по-фински?Ĉu vi flue parolas la finnan?
Вы говорите по-македонски?Ĉu vi parolas makedone?
Ты говоришь по-македонски?Ĉu vi parolas makedone?
Они по-французски говорят?Ĉu ili parolas la francan?
Быть по меньшей мере билингвом - это необходимость в сегодняшнем мире.Esti minimume dulingva nepras en la nuna mondo.