Перевод текста с казахского на русский язык







Мен жапонша сөйлемеймін.Я не говорю по-японски.
Тони ағылшынша жақсы сөйлейді.Тони хорошо говорит по-английски.
Біз алмалар жеп тұрамыз.Он ест яблоко.
Ол испанша жақсы сөйледі.Она говорит по-испански хорошо.
Сіз ағылшынша сөйлейсіз бе?Ты знаешь английский?
Мен қытайша сөйлемеймін.Я не говорю по-китайски.
Мен немісше сөйлей алмаймын.Я не говорю по-немецки.
Мен ірімшік жеймiн.Я кушаю сыр.
Аспанда бұлт түтеленді.Небо заволокло тучами.
Осакада қар жауып тұрды.Шёл снег в Осаке.