Перевод текста с чешского на русский языкMáte něco k proclení?Есть ли у вас вещи, подлежащие декларированию?
Je to přímý let?Это прямой рейс?
Letadlo přiletělo přesně v devět.Самолет прибыл ровно в девять.
Nick mi dluží deset dolarů.Ник должен мне десять долларов.
Koupil jsem to za deset dolarů.Я купил это за десять долларов.
Nerozumím němčině.Я не понимаю по-немецки.
Nemluvím japonsky.Я не говорю по-японски.
Studuješ anglistiku?Ты учишь английский?
Kdy ses začal učit němčinu?Когда вы начали изучать немецкий?
Umíš anglicky?Вы знаете английский?
Nebojte se mluvit anglicky s chybami.Не бойтесь делать ошибки, когда говорите по-английски.
Mluvit anglicky není jednoduché.Говорить по-английски непросто.
Mluvit anglicky se vyplatí.Владение английским полезно.
Mluvit anglicky je obtížné.Говорить по-английски трудно.
Je těžké mluvit anglicky?Трудно говорить по-английски?
Mluvme anglicky.Давайте говорить по-английски.
Ovládnout angličtinu je obtížné.Трудно овладеть английским языком.
Toto určitě napsal někdo, kdo dobře umí anglicky.Определенно, это написал кто-то с хорошим знанием английского.
Angličtina je těžká, co?Английский трудный, не правда ли?
Angličtinou se mluví v mnoha zemích.По-английски говорят во многих странах.
Angličtina je řeč, kterou se mluví na celém světě.Английский — язык, на котором говорят по всему миру.
Vystupuji v příští stanici.Я выхожу на следующей остановке.
Jaká je příští zastávka?Какая ближайшая остановка?
Prší.Идёт дождь.
Dneska je vedro.Сегодня очень жаркая погода.
Nejspíše bude zítra sněžit.Скорее всего, завтра будет снег.
Zítra bude sněžit.Завтра будет идти снег.
Řekni to anglicky.Скажите это по-английски.
Mohu se teď ubytovat?Я могу зарегистрироваться сейчас?
Tom spí ve svém pokoji.Фома почивает в своих покоях.
Potřebuji někoho, kdo umí francouzsky.Мне нужен человек, знающий французский.
Proč se neučíš francouzštinu?Почему ты не учишь французский?
Jazyky jako francouzština, italština a španělština vycházejí z latiny.Такие языки, как французский, итальянский и испанский, произошли от латыни.
Jeden mluví anglicky a druhý japonsky.Кто-то говорит по английски, кто-то по японски.
Proč se každý den učíš angličtinu?Почему ты учишь английский каждый день?
Tony mluví anglicky lépe než já.Тони говорит по-английски лучше меня.
Postarší pán na mě mluvil francouzsky.Старик говорил со мной по-французски.
V Singapuru se hovoří anglicky.В Сингапуре говорят на английском.
Toto je anglicky psaná povídka.Это рассказ, написанный на английском языке.
Jak se téhle zelenině říká anglicky?Как вы называете этот овощ по-английски?
Tato kniha je napsána jednoduchou angličtinou, aby jí rozuměli začátečníci.Эта книга написана на лёгком английском, чтобы начинающие могли её понять.
Musí být tento dopis napsán anglicky?Это письмо должно быть написано по-английски?
Jak se této rybě říká anglicky?Как называется эта рыба по-английски?
V Austrálii se mluví anglicky.В Австралии говорят по-английски.
Ellen nemluví anglicky.Элен не говорит по-английски.
Umíte anglicky?Вы говорите по-английски?
Dokážeš napsat dopis v angličtině?Вы можете написать письмо по-английски?
Mluvíte německy?Вы говорите по-немецки?
Brzy budeš moci mluvit anglicky.Скоро ты сможешь говорить по-английски.
Tvoje sestra neumí anglicky. Tvoje setra nemluví anglicky. Tvoje sestra neumí mluvit anglicky.Твоя сестра не умеет говорить по-английски.
Chtěl bych, abyste tuhle knihu přeložili do angličtiny.Я хотел бы, чтобы ты перевёл эту книгу на английский.
Miliarda lidí mluví anglicky.Миллиард человек говорит на английском языке.
Mluvíš plynně anglicky.Ты свободно говоришь по-английски.
Mám rád jazyky!Люблю языки!
Učili jsme se ruštinu místo francouzštiny.Мы изучали русский вместо французского.
Studoval jsem francouzštinu po čtyři roky.Я изучаю французский уже четыре года.
Máš ráda rybu?Вы любите рыбу?
Tom má rád sýr.Том любит сыр.
Zkuste tuhle omáčku.Попробуйте этот соус.
Můj otec má hodně rád pizzu.Мой папа очень любит пиццу.
Mám rád moučník.Я люблю торты.
Líbí se mi ryby.Я люблю рыбу.
Mají rádi jablka.Им нравятся яблоки.
Nesnáší mrkev.Она не любит морковь.
Moje matka rozkrájela koláč.Моя мать нарезала торт.
Na stole je meloun.На столе дыня.
Jíme jablka.Он ест яблоко.
Mám rád jablka.Я люблю беды.
Chutná to dobře.Это вкуснятина.
Banány jsou žluté.Бананы жёлтые.
Mám velký hlad!Я так голоден!
Viděl jsem tě, jak vaříš.Я видел, как ты готовишь.
Mám rád ovoce.Я люблю фрукты.
Jím rybu každý týden.Я ем рыбу каждую неделю.
Mám rád melouny.Я люблю арбуз.
Včera jsem snědla velký talíř hrachové polévky.Вчера я съел большую тарелку горохового супа.
Mám rád rýži.Я люблю рис.
Mám rád med.Я люблю мёд.
Upřednostňuji angličtinu.Мне больше нравится английский язык.
Neslyšící lidé umí mluvit posunkovou řečí.Глухие люди могут говорить на языке жестов.
Promiňte, umíte anglicky?Простите, пожалуйста. Вы говорите по-английски?
Kéž bych se byl zamlada učil anglicky pilněji.О, если бы я учил английский лучше, когда был молодым!
Dělá v angličtině velké pokroky.Он делает большие успехи в английском.
Neumí číst anglicky, natož pak německy.Он не умеет читать по-английски, а по-немецки - тем более.
Je to učitel angličtiny.Он учитель английского.
Zkusil s námi mluvit francouzsky.Он пытался говорить с нами по-французски.
Nevíš, jestli ona umí mluvit anglicky?Ты не знаешь, она говорит по-английски?
Mluví dobře anglicky.Она хорошо говорит по-английски.
Zvládá francouzštinu velice dobře.Она хорошо владеет французским языком.
Ona umí mluvit francouzsky.Она владеет французским языком.
Je výborná v angličtině.У неё превосходный английский.
Umí dobře hovořit španělsky.Она свободно говорит по-испански.
Po prvé v životě dočetla Yuka knížku v angličtině.Впервые в жизни Юка прочитала книгу на английском языке.
Život je moc krátký, aby se člověk učil německy.Жизнь слишком коротка, чтобы изучить немецкий.
Je tu někdo, kdo mluví anglicky?Здесь кто-нибудь говорит по-английски?
Nemluvím čínsky.Я не говорю по-китайски.
Vyučuje arabštinu.Он преподаёт арабский.
Náš mateřský jazyk je japonština.Японский — наш родной язык.
Angličtina není mou mateřštinou.Английский — не родной мне язык.
Francouzština je její rodný jazyk.Французский - их родной язык.