Перевод текста с белорусского на русский языкМагу я паглядзець на Ваш пашпарт?Могу я взглянуть на Ваш паспорт?
Ты паедзеш на цягніку?Вы поедете на поезде?
Паедзеце цягніком?Ты поедешь поездом?
Ён едзе ў Маскву праз Растоў.Он едет в Москву через Ростов.
Я не размаўляю па-японску.Я не говорю по-японски.
Вы ведаеце англійскую?Вы знаете английский?
Я вывучаю англійскую.Я учу английский.
Не перакладайце з англійскай на японскую літаральна.Не переводите с английского на японский дословно.
Ідзе дождж.Идёт дождь.
Сёння жудасная спякота.Сегодня невыносимая жара.
Магчыма, заўтра пойдзе снег.Скорее всего, завтра будет снег.
Заўтра будзе ісці снег.Завтра будет идти снег.
У Канадзе размаўляюць на англійскай.В Канаде говорят по-английски.
Колькі англійскіх слоў вы ведаеце?Сколько слов Вы знаете по-английски?
Я хацеў бы зарэгістравацца.Я бы хотел зарегистрироваться.
Мне патрэбны чалавек, што ведае французскую.Мне нужен человек, знающий французский.
Тоні размаўляе па-англійску лепей за мяне.Тони говорит по-английски лучше меня.
Перакладзіце, калі ласка, гэта на англійскую.Переведите, пожалуйста, это на английский.
У Сінгапуры размаўляюць па-англійску.В Сингапуре говорят на английском.
У гэтай бібліятэцы ёсць журналы на англійскай мове?В этой библиотеке есть журналы на английском языке?
У Канадзе размаўляюць на французскай?В Канаде говорят на французском?
Вы можаце напісаць ліст па-англійску?Вы можете написать письмо по-английски?
Немагчыма авалодаць ангельскай мовай за месяц.Невозможно выучить английский язык за месяц.
Спадар Сато добра размаўляе па-англійску.Господин Сато хорошо разговаривает по-английски.
Мая родная мова — японская.Мой родной язык — японский.
Я вучыў французскую замест нямецкай.Я учил французский вместо немецкого.
Я зусім не ведаю французскай.Я совсем не говорю по-французски.
Я не люблю англійскую.Мне не нравится английский язык.
Я гавару па-ангельску.Я знаю английский.
Каліфорнія вядомая сваёй садавінай.Калифорния славится своими фруктами.
Снеданне гатовае?Завтрак готов?
Я ем яблык.Он ест яблоко.
Гэта смачна!Вкусно!
У нас скончыўся цукар.У нас нет сахара.
У гэтым рэстаране найлепшая лазання ў горадзе.В этом ресторане можно отведать лучшую лазанью в городе.
Я добра размаўляю па-англійску.Я хорошо говорю по-английски.
Я хачу вывучаць літаратурную англійскую.Я хочу выучить стандартный английский.
Глухія людзі могуць размаўляць на жэставай мове.Глухие люди могут говорить на языке жестов.
Яму вельмі падабаецца ангельская мова.Ему очень нравится английский язык.
Яго англійская лепшая за маю.Он говорит по-английски лучше меня.
Ён умее размаўляць па-англійску і па-нямецку.Она говорит по-английски и по-немецки.
Вы размаўляеце па-англійску?Вы говорите по-английски?
Адкажыце на наступныя пытанні на англійскай.Ответь на следующие вопросы по-английски.
«Тут усе літары перагорнутыя!» — «Не, так трэба, гэта руская».«Тут все буквы перевёрнуты!» — «Нет, так и надо, это русский».
Жыццё надта кароткае, каб вывучыць немецкую.Жизнь слишком коротка, чтобы изучить немецкий.
Я размаўляю на эсперанта так, быццам там нарадзіўся.Я могу говорить на эсперанто как на родном языке.
Пашуковая сістэма «Яндекс» стала падтрымліваць і татарскую мову.Поисковая система «Яндекс» начала поддерживать и татарский язык.
Ён вольна размаўляе па-кітайску.Он свободно говорит по-китайски.
Я не размаўляю па-кітайску.Я не говорю по-китайски.
Гэтая жанчына чытае па-ангельску.Женщина читает по-английски.
Я вывучаю карэйскую мову.Я изучаю корейский язык.
Нямецкая — найшепшая мова ў свеце.Немецкий — наилучший язык в мире.
Тайская — афіцыйная мова ў Тайландзе.Тайский — официальный язык в Таиланде.
Калі мы выкарыстоўваем эсперанта, мы знаходзімся на адным і тым самым узроўні, па меншай мены моўным.Общаясь с ним на эсперанто, я чувствовал, что мы с ним на одном уровне, по крайней мере с лингвистической точки зрения.
Эспэранта, іда, інтэрлінгва, клінганская мова, ложбан, на'ві й валяпюк — сканструяваныя мовы.Эсперанто, идо, интерлингва, клингонский язык, ложбан, на'ви и волапюк - искусственные языки.
Ты размаўляеш па-італьянску?Ты знаешь итальянский?
Вы размаўляеце па-македонску?Ты говоришь по-македонски?
Французская мова ўжо не так актуальная ў сучасным свеце, як некалькі стагоддзяў назад.Французский язык уже не так практичен в современном мире, как несколько веков назад.
68,4% апытаных беларусаў адказалі, што не абралі б версію кнігі на беларускай мове ні пры якіх умовах.68,4 % опрашиваемых белорусов ответили, что не выбрали бы ни при каких условиях версию книги на белорусском языке.
Ёсць велізарная розніца паміж «размаўляць, каб цябе зразумелі» і «цалкам авалодаць англійскай».Существует огромное различие между "умением объясниться" и "свободным владением английским языком".
Я не ведаю партугальскай.Я не говорю по-португальски.
Можаш навучыць мяне партугальскай?Можешь научить меня португальскому языку?
Чарльз раскажа пра палескія дыялекты, нават калі яго разбудзіць сярод ночы.Чарльз расскажет про полесские диалекты, даже если его разбудить среди ночи.
Сяргей калісьці добра ведаў партугальскую.Сергей когда-то хорошо знал португальский.
Вера ў вольны час вывучае клінгонскую.Вера в свободное время учит клингонский.
Вера вучыла не нямецкую, а галандскую.Вера учила не немецкий, а голландский.
Воля марыць вывучыць наўатль.Оля мечтает выучить науатль.
Вера хацела вывучыць вэньянь, каб чытаць Канфуцыя ў арыгінале.Вера хотела выучить вэньянь, чтобы читать Конфуция в оригинале.
Вера добра ведае белахмонгскую.Вера хорошо знает язык белых хмонгов.
Ты ведаеш якуцкую? І дзе ты была, калі мы шукалі перакладчыка?Ты знаешь якутский? И где ты была, когда мы искали переводчика?
Вера склала мангольска-беларускі слоўнік.Вера составила монгольско-белорусский словарь.
Вера вывучае класічную мангольскую мову.Вера учит классический монгольский язык.
Калі ты пачала вывучаць гальскую?Когда ты начала учить галльский?
Гэта не партугальская.Это не португальский.
Да 1910 года кніга «Аліса ў краіне цудаў» ужо была перакладзена на наступны мовы: нямецкую, французскую, шведскую, італьянскую, рускую, дацкую, нідэрландскую, фінскую і эсперанта.К 1910 году книга «Алиса в стране чудес» уже была переведена на следующие языки: немецкий, французский, шведский, итальянский, русский, датский, нидерландский, финский и эсперанто.
Я ем сыр.Я кушаю сыр.
Я ем макароны.Я ем макароны.
Наша яда танная.Наша еда дешёвая.
Дайце мне цукар, калі ласка.Передай, пожалуйста, сахар.
Сягоння жудасна холадна.Сегодня зверский холод.
Кіота варта наведаць.Киото стоит посетить.
Як табе Кіота?Как тебе Киото?
Летам у Кіота вельмі горача.Летом в Киото очень жарко.
Наш галоўны офіс знаходзіцца ў Токіа.Наш главный офис находится в Токио.
У Майка ёсць сябра, што жыве ў Чыкага.У Майка есть друг, который живёт в Чикаго.
Хэлен і Кэці здымаюць кватэру ў прыгарадзе Токіа.Хелен и Кэти снимают квартиру в пригороде Токио.
Да Парыжа недалёка.Это недалеко от Парижа.
Я помню, як я сустрэў яго ў Парыжы.Я вспоминаю, что встретил его в Париже.
Насельніцтва Нью-Ёрка меншае за насельніцтва Токіё.Население Нью-Йорка меньше, чем население Токио.
Табе трэба было наведаць Кіота.Вам надо было посетить Киото.
Джон жыве ў Нью-Йорку.Джон живет в Нью-Йорке.
Я прыехаў у Японію, каб пабачыць Кіота.Я приехал в Японию, чтобы увидеть Киото.
Мой брат жыве ў Токіа.Мой брат живёт в Токио.
Я двойчы быў у Кіота.Я дважды был в Киото.
У мяне ёсць сябар, што жыве ў Кіота.У меня есть друг, который живёт в Киото.
Мой дзед - з Осакі.Мой дедушка родом из Осаки.
У параўнанні з Токіа, Лондан маленькі.По сравнению с Токио, Лондон небольшой.