Перевод текста с армянского на русский языкՃապոներեն չեմ խոսում:Я не говорю по-японски.
Կարո՞ղ ես ֆրանսերեն խոսել:Вы можете говорить по-французски?
Անգլերեն լեզվին տիրապետելն օգտակար է:Владение английским полезно.
Անձրև է գալիս:Идёт дождь.
Անձրևում է:Идёт дождь.
Բոլոր ուսանողները անգլերեն են սովորում :Все студенты изучают английский.
Ըստ իմ փորձի, ֆրանսերենի քերականությանը տիրապետելու համար մեկ տարի է պահանջվում:По своему опыту скажу, что на овладение французской грамматикой требуется год.
Ֆիններենը շատ հետաքրքիր լեզու է:Финский язык очень интересный.
Դու երբևէ գնացե՞լ ես Փարիզ:Вы уже бывали в Париже?