Translator from English to Czech online


The service Mentorprogram provides the ability to translate words, sentences and texts in the direction «English → Czech» free without registration. Using an online translator in the direction «English → Czech» you will get a good enough quality output to understand the meaning of the translated text. «English → Czech» online translator will perfectly cope with texts of technical, legal, scientific, economic and medical nature.


You have to leave Boston.Musí odjet z Bostonu.
Tom doesn't know how to speak French.Tom nemluví francouzsky.
My Chinese isn't very good.Má ználost čínštiny není moc dobrá
Tom said that he wanted to learn French.Tom řekl, že se chce naučit francouzsky.
Is French your language?Umíš francouzsky?
I like the English language, but I don't speak it well.Mám rád angličtinu, ale nemluvím jí dobře.
Language opens worlds.Jazyk otevírá světy.
It is snowing.Padá sníh.
It has rained since yesterday.Od včerejška prší.
The temperature is rising.Teplota stoupá.
It's dark.Je tma.
Is it going to rain today?Bude dnes pršet?
It keeps raining.Prší a prší.
It may rain in the afternoon.Odpoledne může pršet.
The snow stopped falling.Sníh přestal padat.
It is raining today.Dnes je deštivo.
It's rainy today.Dnes je deštivo.
It's pouring with rain.Lije jako z konve.
It snowed.Sněžilo.
It is raining cats and dogs.Lije jako z konve.
It's raining.Prší.
Let's wait for the rain to end!Počkejme, až přestane pršet.
I like the cold.Mám rád, když je chladno.
It's chilly.Je chladno.
Today it is cold.Je dnes chladno.
It had been snowing for a week.Sněžilo po celý týden.
The sky is overcast today.Dnes je zataženo.
The sky is cloudy today.Dnes je zataženo.
The sky will clear soon.Obloha se brzy vyjasní.
It's raining cats and dogs.Chčije.
It was raining yesterday.Včera pršelo.
I wonder if it will rain tomorrow.Zajímalo by mě, jestli bude zítra pršet.
My mother doesn't like the summer heat.Moje matka nemá ráda letní vedra.
I am afraid it will rain tomorrow.Obávám se, že zítra bude pršet.
It's bucketing down.Lije jako z konve.
It's lashing.Lije jako z konve.
It was warm yesterday.Včera bylo teplo.
It's raining heavily.Lije jako z konve.
It is cold.Je chladno.
It may rain before long.Bude pršet.
The snow has started to thaw out.Sníh už začal tát.
The wind blew hard.Foukal silný vítr.
It rains.Prší.
The sky is full of dark clouds.Obloha je pokrytá černými mraky.
Wow, it's hot today.Fí, dneska je ale horko!
I'm warm.Je mi horko.
It's been snowing.Padá sníh.
Maybe it will snow.Možná bude sněžit.
It's hot today.Dneska je vedro.
Yesterday it was raining.Včera pršelo.
It's going to snow tomorrow.Zítra bude sněžit.
It's fucking hot.Je kurevské vedro.
Maybe it'll snow.Možná bude sněžit.
Do you think it will be nice out tomorrow?Myslíte si, že zítra bude pěkné počasí?
It's pouring down.Lije jako z konve.
The weather is snowy.Padá sníh.
It snows.Padá sníh.
How's the weather today?Jaké je dnes počasí?
A storm prevented the plane from taking off.Letadlo nemohlo vzlétnout kvůli bouřce.
It may rain tomorrow, but we are going in any case.Možná zítra bude pršet, ale my každopádně jdeme.
I'm afraid it's going to rain tomorrow.Obávám se, že zítra bude pršet.
Will it be hot tomorrow?Bude zítra teplo?
I wonder what the weather will be like tomorrow.Přemýšlím, jaké bude zítra počasí.
Farmers always complain about the weather.Zemědělci si pořád stěžují na počasí.
We don't have much snow here even in the winter.Míváme tady málo sněhu, dokonce i v zimě.
The weather forecast is not necessarily reliable.Předpověď počasí není nutně spolehlivá.
According to the weather report, it will snow tonight.Podle předpovědi počasí bude večer sněžit.
Meat decays quickly in warm weather.V teplém počasí se maso kazí rychle.
It snowed in Osaka.V Osace sněžilo.
The sun melted the snow.Slunce roztálo sníh.
We have to clear the snow from the roof.Musím odmést sníh ze střechy.
The snow's melted.Sníh roztál.
The snow has melted.Sníh roztál.
The snow is falling fast.Sníh padá rychle.
What the newspaper said about the weather has certainly come true.To, co noviny řekly o počasí, samozřejmě vyšlo.
People often complain about the weather.Lidé si často stěžují na počasí.
Yesterday was hot.Včera bylo teplo.
I'm afraid it'll rain tonight.Obávám se, že bude večer pršet.
Is it going to snow tonight?Bude dnes večer sněžit?
I think it'll freeze tonight.Myslím si, že bude dnes večer mrznout.
It will cool down tonight.Dnes v noci se ochladí.
It's a little cold today.Dnes je zima!
Today is a cloudy day.Dnes je zataženo.
It's very hot today.Dnes je mimořádně horko.
There isn't much wind today.Dnes vítr moc nefouká.
The wind is cold today.Dnes je studený vítr.
It's warm today so you can swim in the sea.Dnes je teplo, takže si můžeš zaplavat v moři.
I think it will be hot today.Myslím, že zítra bude teplo.
Today's cold.Je dnes chladno.
The weather is terrible today.Jaké šeredné počasí je dneska!
What's the weather like today?Jaké je dnes počasí?
I think it won't rain this afternoon.Nemyslím si, že dnes odpoledne bude pršet.
It is going to snow.Bude sněžit.
Fortunately, the weather was good.Naštěstí bylo pěkné počasí.
Beautiful day, innit?Je nádherný den, že?
Those dark clouds will probably bring rain.Ty tmavé mraky pravděpodobně přinesou déšť.
I'm afraid it'll rain in the afternoon.Obávám se, že odpoledne bude pršet.
I'm fed up with this wet weather.Toto mokré počasí mi už leze krkem.
I am fed up with this wet weather.Toto mokré počasí mi už leze krkem.
What's the weather like there?Jak je tam?